Φωτογραφίες από τη Γενική Συνέλευση της 3/12/2017

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΑΓΡΟΤΕΣ
ΠΣΑΦ

Π.Σ.Α.Φ.ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ - ΓΙΩΤΑΚΟΣΑΓΡΟΤΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑΠΣΑΦΑΓΡΟΤΕΣ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ